Platba:

  • do dvou týdnů od potvrzení pobytu bankovním převodem ve výši 50 %  ceny
  • škola obdrží zálohovou fakturu s variabilním symbolem a číslem účtu pro uskutečnění platby
  • doplatek pobytu bude proveden nejpozději v den příjezdu v hotovosti

 

Storno poplatky :

Zrušení celého pobytu

  • při zrušení celého pobytu účtujeme z provozních důvodů storno poplatek, který se rovná zaplacené záloze, tj. 50 % z celkové ceny pobytu

Menší počet účastníků než bylo nahlášeno

  • v případě, že se pobytu zúčastní méně žáků než bylo nahlášeno a tento rozdíl nebude větší než 10 %, neúčtujeme žádné storno poplatky
  • v případě, že se pobytu zúčastní méně žáků než bylo nahlášeno a tento rozdíl bude větší než 10 %, účtujeme následující storno poplatky:
  1. storno pobytu do 45 dnů před akcí = storno poplatek ve výši 10 % z ceny
  2. storno pobytu do 21 dnů před akcí = storno poplatek ve výši 20 % z ceny
  3. storno pobytu od 21 dnů do dne nástupu na akci ze zdravotních důvodů = storno poplatek ve výši 10 % ceny (nutné doložit lékařským potvrzením)
  4. storno pobytu od 21 dnů do dne nástupu na akci bez zdravotních důvodů = storno poplatek ve výši 30 % ceny

Jestliže účastník odjede před dnem ukončení pobytu neposkytujeme jakoukoliv finanční kompenzaci ze strany provozovatele.