Ceny platné pro rok 2024

Krátkodobé pronájmy

(1 den – 3 dny)

pronájem malé klubovny              Kč 2.000,- / den

pronájem velké klubovny             Kč 3.000,- / den

pronájem ubytovací budovy      Kč 10.000,- / den (bez kluboven)

pronájem ubytovací budovy      Kč 15.000,- / den (včetně kluboven)

pronájem jídelny bez baru           Kč  5.000,- / den

pronájem jídelny a baru                Kč  10.000,- / den

pronájem jídelny + bar + kuchyň  Kč 15.000,- / den

pronájem sportovišť                        Kč  5.000,- / den

paušál za energii                                 Kč  8.000,- / den

paušál za kuchyňské sklady a lednice  Kč 2.000,- / den

Dlouhodobé pronájmy

(4 dní a více)

pronájem celého areálu                  Kč 20.000,- / den