Nabídka programů:

(jednotlivé programy Vám přizpůsobíme na požadovanou dobu, např. po celý pobyt nebo pouze na jeho část)

Za všechno může čert (hra inspirovaná ledečskou historií a místními pověstmi)

Filmový festival

Hoši od Bobří řeky

Cena  za žáka či studenta a den činí Kč 180,- a zahrnuje animátory, programové zajištění a materiál

V případě, že nemáte zájem o organizovaný program, ale potřebujete pomocného vychovatele, noční dozor nebo zdravotníka (uvedené ceny jsou za žáka či studenta a den, popř. noc)

Počet osob         denní vychovatel             noční dozor               zdravotník

10 +                            Kč 100,-                            Kč 150,-                        Kč 100,-

15 +                            Kč  90,-                              Kč 130,-                        Kč 100,-

30 +                            Kč  80,-                              Kč 100,-                        Kč 100,-

45 +                            Kč  70,-                              Kč 80,-                           Kč

Poznámky: